Chuyện Kể Ở Đại Đội

Người về từ cõi mộng - Báo Văn Nghệ Thái Nguyên. Chuyện về Anh hùng lực lượng vũ trang bắn rơi 7 máy bay Mỹ .... Chuyện chưa kể về tiểu đội đặc biệt bảo vệ mộ Đại tướng - Thời sự .... Lính trực kể chuyện Tết. BÁC HỒ VỚI BỘ ĐỘI Ở ĐỀN HÙNG - bthcm.thuathienhue.gov.vn. Bị hãm hiếp' trong quân đội Bắc Hàn - BBC News Tiếng Việt. Hà Tĩnh: Chuyện chưa kể ở Đồi Con Công - Báo Thời Báo Doanh Nhân. Hà Tĩnh: Chuyện chưa kể ở Đồi Con Công - Báo Thời Báo Doanh Nhân